Hơn 99% người dân 2 huyện đồng ý việc sáp nhập

Theo báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của huyện Long vào huyện Đất Đỏ thành 1 đơn vị hành chính cấp huyện mới và lấy tên là huyện Long Đất, đã có hơn 99% cử tri đồng ý việc sáp nhập.

Cụ thể, tổng số cử tri 2 huyện là 168.675 người, trong đó: cử tri tham gia lấy ý kiến là 167.615 người, đạt tỷ lệ 99,37%; cử tri không tham gia lấy ý kiến là 1.060 người, đạt tỷ lệ 0,63%.

Số cử tri tán thành chủ trương sáp nhập huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ và lấy tên huyện mới Long Đất là 166.269 người, đạt tỷ lệ 98,57% so với tổng số cử tri và đạt tỷ lệ 99,20% so với tổng số cử tri được lấy ý kiến.

Số cử tri không tán thành chủ trương sáp nhập huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ và lấy tên huyện Long Đất là 1.292 người, đạt tỷ lệ 0,77% so với tổng số cử tri và đạt tỷ lệ 0,77% so với tổng số cử tri được lấy ý kiến.

Lý do cử tri không tán thành chủ trương sáp nhập huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ vàlấy tên huyện Long Đất gồm: Khi sáp nhập huyện Long Điền vào huyện Đát Đỏ người dân phải mất thời gian đi lại để làm thủ tục thay đổi, cập nhật thông tin các loại giấy tờ có liên quan (332 cử tri); Cử tri không đồng ỷ đặt trụ sở ĐVHC mới tại huyện Đất Đỏ do cách xa nơi cư trú, đì lại khó khăn (186 cử tri); Cử tri muốn giữ nguyên tên gọi huyện Đất Đỏ đối với ĐVHC mới sau sáp nhập huyện Long Điền vào huyện Đất Đỏ (85 cử tri); Cử tri muon giữ nguyên hiện trạng không muổn sáp nhập huyện (676 cử tri); Cử tri muon nhập về thành phổ Vũng Tàu (13 cử tri).

Số cử tri có ý kiến khác là 130 người, đạt tỷ lệ 0,08% so với tổng số cử tri và đạt tỷ lệ 0,08% so với tổng số cử tri được lấy ý kiến.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023 – 2025, hai huyện Long Điền và Đất Đỏ sẽ được sáp nhập với nhau và có tên gọi là huyện Long Đất.

Sau sắp xếp thì tỉnh có 7 đơn vị hành chính cấp huyện, 77 đơn vị hành chính cấp xã.

Qua nhiều lần chia tách, sáp nhập 2 huyện trong lịch sử trước đây, đến ngày 9/12/2003 Chính phủ ban hành Nghị định tách huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ.

Theo quy hoạch, vùng huyện Long Điền - Đất Đỏ có tính chất là vùng phát triển tổng hợp nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ, du lịch; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ ở phần phía Bắc Quốc lộ 55, với khu công nghiệp Đất Đỏ I.

Phần phía Nam Quốc lộ 55 đến tiếp giáp với biển phát triển dịch vụ du lịch, phát huy vai trò trục động lực dịch vụ du lịch dọc tuyến đường ven biển ĐT994; Phát triển nông nghiệp, khai thác nuôi trồng thủy sản hài hòa với phát triển du lịch.

Hạt nhân phát triển là thị trấn Long Điền, thị trấn Đất Đỏ, thị trấn Long Hải và thị trấn Phước Hải.

N.Đăng